PROJEMİZ HAKKINDA

BALKANLAR’DA RAMAZAN ‘KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ’ PROJEMİZİN TARİHÇESİ

Bayrampaşa nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını Balkan coğrafyasından göçen vatandaşlarımız oluşturmaktadır. İlçemizin bu demografik özelliği Balkanları bizim için değerli kılan önemli bir faktör oldu.

Tarih şahittir ki Balkanlar’daki kardeşlerimizle asırlarca yan yana yaşadık. Onlarla komşu olduk, akraba olduk; kaynaştık ve bütünleştik. Bazen aynı, bazen de farklı siyasi sınırlar içinde yaşasak da bu gerçek hiç değişmedi. Bölge ağır savaşlara ve kanlı zulümlere rağmen, mimarisiyle, kent dokusuyla, sanatıyla, edebiyatıyla ve folkloruyla sosyo-kültürel bütünlüğünü korudu.

Dünden bugüne uzanan köklü bağlarımız ve Osmanlı’nın kültürel mirası Balkanlara yönelik proje üretmemize ve bu projeleri hayata geçirmemize vesile oldu.

İlkini 2005 yılında başlattığımız ‘Balkanlar’da Ramazan Kardeşlik Sınır Tanımaz’ etkinliklerimizi her yıl düzenli olarak sürdürmeyi üzerimizdeki bir sorumluluk olarak gördük. Balkanlar’da kanlı ellerin açtığı yaraları, Ramazanın yufkalaştırdığı yüreğimizle sardık.

11 yıl boyunca Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere toplam 9 Balkan ülkesinin her bir şehrinde ayrı ayrı iftar ve gönül sofraları kurduk. Milyonlarca dindaşımızla aynı sofrada âmin dedik. Balkanlar-Türkiye arasında yeni ve sağlam gönül köprüleri inşa ettik.

Bu yıl on ikincisini hayata geçireceğimiz ‘Balkanlar’da Ramazan Kardeşlik Sınır Tanımaz’ projemizle aynı mutluluğu yaşamayı ve Balkanlar’daki kardeşlerimiz ile bir kez daha kaynaşmayı hedeflemekteyiz. Balkanlar’daki kardeşlerimizin gösterdikleri ilgi projemizi devam ettirebilmemiz için bizlere büyük güç vermektedir.

İftar sofralarımıza katılan ve etkinliklerimizi büyük bir beğeni ile yakından takip eden herkese gönül dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz.